Saltar al contingut

OpenData Ajuntament de Llucmajor estadístiques

L’Ajuntament de Llucmajor ha adoptat el compromís de gestionar la ciutat i l’organització municipal procurant, de manera participativa, satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans, residents i visitants, a través de la millora contínua i oferint serveis de qualitat. Consegüentment, l’Ajuntament de Llucmajor es compromet amb la ciutadania a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d’accés a la informació, utilitzant aquest portal de transparència com a canal directe de publicació de les seves matèries subjectes a l’obligació de publicitat activa. Esperem que, com estableix l’anteriorment citada Llei de Transparència, “el Portal serà un punt de trobada i de difusió, que mostra una nova manera d’entendre el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública.”

Des de la regidoria de Transparència fem una gestió eficient i responsable dels recursos públics, per això aquest portal ha estat instal·lat i configurat per recursos interns disponibles tenint un cost zero per als ciutadans de Llucmajor.

Alt text

ajllucmajor

Ajuntament de Llucmajor

OpenData Ajuntament de Llucmajor